Hallitusohjelmassa on parannuksia mielenterveyteen, mutta Terapiatakuu ei saa jäädä puolitiehen

Suomen uusi hallitusohjelma sisältää mielenterveyden osalta sekä kehittämiskohteita että useita Mielenterveyspoolin 29:n järjestön yhteisten tavoitteiden mukaisia kirjauksia.
Lukuaika: 2 min

Hallitusohjelman mukaan aiempaa valmistelua hyödyntäen laaditaan “mielenterveysstrategia, joka näkee mielenterveyden pääomana, turvaa mielenterveysoikeudet ja -palvelut, linkittää ne olemassa oleviin rakenteisiin, ehkäisee itsemurhia ja vahvistaa ammattilaisten osaamista. Samalla uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö.”

Lisäksi ohjelmassa luvataan panostaa osatyökykyisten mielenterveyspalveluihin ja työkykyohjelmaan ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin. Mielenterveyspooli kiittää tästä suunnasta.

Hallitusohjelmassa halutaan vahvistaa etenkin perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Ohjelmassa madalletaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saamisen kynnystä, parannetaan oikea-aikaisuutta ja saatavuutta osana peruspalveluja.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa jatketaan, ja perhekeskustoimintamallia levitetään ja neuvoloita kehitetään. Ohjelmassa vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea, sosiaalihuoltolain mukaisia perheiden ennaltaehkäiseviä palveluita sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Kirjaukset ovat linjassa mielenterveysjärjestöjen yhteisten tavoitteiden kanssa.

Terapiatakuu ei saa jäädä puolitiehen

Mielenterveyspooli on kerännyt keväällä 2019 jo lähes 30 000 nimeä Terapiatakuu-kansalaisaloitteen toteuttamiseksi. Terapiatakuu tähtää siihen, että psykososiaaliset hoidot, kuten lyhytpsykoterapiat, ovat saatavilla jo perusterveydenhuollossa kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Ennen eduskuntavaaleja kaikki hallitusneuvotteluihin osallistuneet puolueet sitoutuivat Terapiatakuun toteuttamiseen.

Hallitusohjelman mukaan terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyä nopeutetaan, ja terveydenhuollon painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle. Lisäksi “mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen ja laadun kehittäminen on tärkeä osa uudistusta” ja “kansansairauksien ehkäisyä ja niiden hoidon vaikuttavuutta parannetaan.”

Hallitusohjelmassa linjataan, että sosiaali- ja terveyskeskuksen tarjoamiin palveluihin tulee kuulua mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja. Lisäksi hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Tämä on hyvä edistysaskel, mutta Terapiatakuun toteuttamiseksi tarvitaan tarkempi linjaus siitä, millainen mielenterveyden hoito peruspalveluihin sisältyy. Mikäli nykytilanne jatkuu, esimerkiksi psykoterapiahoitoa joutuu odottamaan useita kuukausia. Tämä uhkaa hyvinvointia, työkykyä, perheitä ja jopa ihmishenkiä.

Lisäksi Terapiatakuun toteuttamatta jättäminen kustantaa yhteiskunnalle vuositasolla kymmeniä miljoonia euroja. Mielenterveyspooli vaatii hallitusohjelman toteutuksessa selkeitä toimenpiteitä ja resursseja mielenterveyden vahvistamiseen.

Mielenterveyspooli esittää, että poliittisten päätösten vaikutukset mielenterveyteen ja hyvinvointiin on arvioitava laajasti esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamisen yhteydessä. Mielenterveyttä edistetään arkiympäristöissä, kuten kouluissa ja työpaikoilla, ja mielenterveysstrategiatyössä on panostettava niihin.

Mielenterveyspooli jatkaa nimien keräämistä Terapiatakuu-kansalaisaloitteeseen ja pyrkii saamaan aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian. Aloitteen lakimuutoksilla varmistetaan Terapiatakuun toteuttaminen. Allekirjoittamalla kansalaisaloitteen jokainen voi edistää mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamista ja ihmisten hyvinvointia käytännössä.

Tykkäsitkö lukemastasi? Tilaa Freestyle-lehti ja lue lisää mielenkiintoisia juttuja! Tuet samalla ehkäisevää päihdetyötä nuorisolle. 

Jaa artikkeli:
Jaa artikkeli:
Lue seuraavaksi: