Info

Freestyle-lehden tilaajamaksuilla mahdollistetaan kouluilla tehtävää päihdekasvatustyötä. Tarjoamme maksutonta päihdekasvatusta 5.–9. luokkalaisille ympäri Suomen.

Freestyle-lehteä julkaisee VS-Yrityspalvelu Oy, joka on yhteiskunnallista työtä tekevä yksityinen sosiaalinen yritys. Toiminnan tavoitteena on herättää keskustelua päihteistä ja edistää terveellisiä elintapoja sekä humaaneja asenteita.

Freestyle-päihdekasvattajat ovat kiertäneet Suomen kouluilla vuodesta 2016 lähtien. Parhaimmillaan toimintamme tavoittaa vuodessa tuhansia nuoria.

Kouluvierailujen tavoitteena on mahdollistaa päihdekysymysten kriittinen käsittely kouluilla yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Osallistava päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, jonka tavoitteena on nuorten omien oivallisten kautta tehdyt tietoiset valinnat.

Päihdekasvattajamme ovat koulutettuja alan ammattilaisia.

Kouluvierailut rahoitetaan telemarkkinoinnilla myytävällä Freestyle-lehdellä, emmekä ota vastaan lahjoituksia. Työtämme voi siis mahdollistaa tilaamalla Freestyle-lehden. 

Julkaisija / Kustantaja

VS-Yrityspalvelu Oy
Ounasvaarantie 1 F 1
00970 Helsinki

asiakaspalvelu@freestylelehti.fi

Jälleenmyynti ja yritysasiakkaat

myynti@freestylelehti.fi

Tilaajapalvelu

asiakaspalvelu@freestylelehti.fi
+358 44 2483445
tiistaista torstaihin klo 10-14.00
ja muina päivinä sähköpostitse

Toimitus

 

Kouluvierailut

Katso kouluvierailut-osio.

Päihdekasvattajat

 

Toimitus

VS-Yrityspalvelu Oy

Kustantaja
Päätoimittaja

Suunnittelustudio Pippuriina / Hanna Vaskivuo

Taittaja
Toimittaja
Toimittaja

Usein kysytyt kysymykset

Mistä on kyse?

Freestyle-päihdekasvatuskampanja tarjoaa maksutonta päihdekasvatusta kouluilla ympäri Suomea. VS Yrityspalvelu Oy julkaisee ja myy kampanjan omaa Freestyle-verkkolehteä, jonka tuotoilla rahoitetaan kasvatusalan ammattilaisten vetämät kouluvierailut. Toiminta on täysin omavaraista ja siten riippuvaista lehden tilaajamääristä. Toimintamme on vastikekauppaa, jonka tuotot käytetään yhteiskunnalliseen työhön.

Mihin raha menee?

Vierailut ovat kouluille ilmaisia, mutta laadukkaan valtakunnallisen päihdekasvatuksen toteuttaminen matka- ja majoituskuluineen ei sitä kuitenkaan ole. Henkilöstön palkka- ja koulutuskulut sekä majoitus- ja matkakulut ovat oleellinen menoerä.

Kuinka paljon kouluvierailuja tehdään?

Vierailuja toteutetaan aina taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa. Emme tavoittele isoja tavoittavuuslukuja, vaan kyse on ruohonjuuritason ehkäisevästä päihdekasvatuksesta, jossa laatu korvaa määrän. Yksikin oppilas, jonka saamme suhtautumaan kriittisesti päihdekysymyksiin on työllemme riittävä peruste.

Kuinka nopeasti kouluvierailun saa?

Vierailuja toteutetaan varausjärjestyksessä maantieteellisten mahdollisuuksien mukaan.

Pyrimme reagoimaan kouluvierailupyyntöihin nopeasti.

Olethan rohkeasti yhteydessä asiakaspalvelu@freestylelehti.fi

Miten kouluvierailun saa?

Lehden tilaaminen ei vielä automaattisesti aktivoi vierailua, vaan koulun tulee itse tehdä varaus esimerkiksi sähköpostilla asiakaspalvelu@freestylelehti.fi.

Saako kouluvierailun tilata ilman lehden tilaamista?

Kyllä saa, tilaus ei ole edellytys kouluvierailulle.

Mikä koulutus päihdekasvattajillamme on?

Päihdekasvattajamme ovat kasvatusalan ammattilaisia. Meillä voi työskennellä esimerkiksi tutkintonimikkeillä yhteisöpedagogi, sosionomi ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.

Kuinka paljon nuoria kampanja tavoittaa?

Kohtaamme nuoret yksi luokka kerrallaan. Yhden päivän aikana voimme kohdata kuusi ryhmää. Tarvittaessa vierailumme yhdellä koululla kestää useamman päivän. Esimerkiksi kahden päivän mittaisella vierailulla tavoitamme keskimäärin 240 nuorta. Vuonna 2018 vierailupäiviä oli n. 60 kpl.

Järjestämmekö myös vanhempainiltoja?

Kyllä. Vanhemmuuden sekä vanhempien ja lasten välisen kommunikaation tukeminen on yksi tärkeä ehkäisevän päihdetyön työmuoto. Vanhempainillat ovat kouluvierailujen kanssa ilmaisia, erikseen tilattuina maksullisia koulutuksia. 

Järjestämme asiakaslähtöisesti myös maksullisia koulutuksia esimerkiksi eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille. Koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan tilaajan tarpeita.

Mikä on taustaorganisaatio toiminnassa?

Freestyle-päihdekasvatuskampanja on yksityinen sitoutumaton yritys, VS-Yrityspalvelu Oy.

VS-Yrityspalvelu Oy julkaisee kampanjan omaa Freestyle-lehteä, jonka tuotoilla mm. katetaan kouluvierailuja eri puolilla maata.

Miksi Oy?

Yrityspohja mahdollistaa kestävän kulurakenteen, kun toiminta ei ole toistuvasti haettavien tukien varassa. Yritysten rooli perinteisellä kolmannen sektorin kentällä on haastava. Olemme kuitenkin hyvää vauhtia vakiinnuttamassa paikkaamme muuttuvan ja monimuotoisen ehkäisevän työn kentän yhtenä luotettavana palveluntarjoana. Uuden laaja-alaisen opetussuunnitelman ja sote-uudistuksen myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat. Tulevaisuudessa ulkopuolisten toimijoiden osuus korostuu oppilaitosten toimintakulttuurissa ja myös yritysten rooli ehkäisevän työn kentällä kasvaa. 

Hyvän tekemisen ja bisneksen epäpyhä liitto aiheuttaa skeptisyyttä ja avaamme toimintamme lähtökohtia mielellämme.

Onko päihdetyömme laadukasta?

Tärkeimpiä eettisen ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä ovat luotettavan ja uskottavan tiedon lisäksi kiihkottomuus ja vuorovaikutuksellisuus. Päihteistä annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa ja asiallisesti esitettyä – sen tulee kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta, eikä sen tule manipuloida. Osallistava päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan sekä niiden pohjalta tehdyt tietoiset valinnat.  

Miten toiminta on yhteiskunnallista?

Inhimillinen investointi. Alkoholista, huumeista ja tupakasta aiheutuu vuosittain noin 1,6 miljardin euron välittömät kustannukset. Korjaavan työn tarpeen kasvua voidaan hillitä panostamalla ehkäisevään työhön. 

Koulujen tarve. Koulun ulkopuoliselle päihdekasvatukselle on kova kysyntä ja todellinen tarve. Päihdekasvatukselle ei ole kouluissa varsinaisesti omaa osuutta ja sitä toteutetaankin muiden aineiden ohessa mahdollisuuksien mukaan.  

Nuorten osallistaminen. Nuorten on mahdollista tuottaa lehteemme sisältöä ja siten tarjoamme heille vaikuttamiskanavan. Otamme vastaan esimerkiksi nuorten tuottamia sarjakuvia ja kolumneja. Julkaistuista aineistoista maksetaan palkkio.

Millainen lehti Freestyle on?

Freestyle-lehti on elämänsuojelun lifestyle-lehti, joka käsittelee raikkaasti ajankohtaisia ilmiöitä ja klassikkoaiheita uusista näkökulmista. Lehti haastaa pohtimaan asioita kriittisesti ja eettisesti tarjoten inhimillisiä tarinoita läheltä ja kaukaa. Värikäs ja vaikuttava toimitustiimimme tuottaa mielenkiintoisia artikkeleita vakavista teemoista viihteeseen nuorille ja vanhemmille. Lehti tarjoaa välineitä kasvatusalan ammattilaisille ja vanhemmille sekä auttaa keskustelun jatkumisessa kotona kouluvierailun jälkeen!

Ilmoitusmainonta Freestyle-verkkolehdessä

Kiinnostaako ilmoitusmainonta Freestyle-verkkolehdessä?
Lataa mediakorttimme (pdf, 2,5 Mt).

Nauhoitammeko Freestyle-lehtimyynnin puhelut?

Kyllä, nauhoitamme tilauksen todentamista varten puhelut.

Halutessaan asiakas saa nauhoitteen itselleen kuultavaksi.

Näin myös asiakas voi varmistua, ettei kyseessä ole huijaus.

Toivo kouluvierailua

Koulut, yksityishenkilöt ja tilaajat voivat toivoa vierailua omalle tai paikkakunnan koululle ottamalla meihin yhteyttä. Päihdekasvattajamme eivät voi järjestää vierailua omatoimisesti, vaan siihen tarvitaan aina koulun hyväksyntä. Me tarjoamme vierailuita kyseisille kouluille sitä mukaa, kun kalenterissamme on tilaa. HuomLehden tilaaminen ei automaattisesti aktivoi vierailua paikkakunnalle, vaan toive täytyy esittää meille täyttämällä oheinen lomake.   

Pääsääntöisesti kohtaamme oppilaat vuorovaikutteisesti luokka kerrallaan, maksimissaan viidestä kuuteen luokkaa päivässä. Tarvittaessa vierailumme koululla voi kestää useamman päivän, jotta koko haluttu kohderyhmä saadaan mukaan. Toiveita luennoista kerralla isommalle ryhmälle voi myös esittää. Räätälöimme vierailuja koulun ja kohderyhmän yksilöllisten tarpeiden mukaan.  

Päihdekasvatuksemme on kouluille maksutonta. 

Lue lisää toiminnastamme Info-sivulta.

Toivo kouluvierailua
Koulun tiedot
(Jos toivot laajempaa koulukierrosta alueella, niin kirjaa ylös kaikkien koulujen nimet)
(Kirjaa mille kaikille luokka-asteille päihdekasvatusta toivotaan ja kuinka monta luokkaa jokaista osallistuvaa ikäluokkaa on. Ellet tiedä tarkalleen, niin arvio riittää.)
Yhteyshenkilö koululla
Pyynnön lähettäjän yhteystiedot
Checkboxes
Vapaa viesti
Checkboxes