Härkää sarvista

Tämä on ensimmäinen uudelle verkkolehden alustalle julkaistava numeromme, jota olemme työstäneet koko kevään yhteistyössä Sininen Härkä digimarkkinointitoimiston kanssa. Otimme siis härkää sarvista ja uskalsimme ajatella tulokulman toimintaamme uusiksi. Uudet sivumme avautuvat nyt verkkolehti edellä. Sivumme ovat ensisijaisesti verkkolehden sivut, joilta löytyy omasta osiostaan päihdekasvatustyön info ja mahdollisuus toivoa kouluvierailua kätevästi valmiilla lomakkeella. Tarkemmin kenttätyön tunnelmia tien päältä voi seurata sometileiltämme, kuten ennenkin. 

Korona on karsinut kouluvierailuita merkittävästi, mutta ei kuitenkaan onneksi kokonaan. Olemme myös kehittäneet uusia työtapoja ja menetelmiä kohdata nuoria etänä. Kouluvierailujen tavoitteena on mahdollistaa päihdekysymysten kriittinen käsittely yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Osallistava päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, jonka tavoitteena on nuorten omien oivallisten kautta tehdyt tietoiset valinnat. Palautetta kouluvierailuista päivitämme yhä nettisivuillemme. Niitä voi käydä lukemassa Päihdekasvatus-välilehdeltä. Info-osiosta löytyvät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Polarisoituneessa yhteiskunnassamme monet nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja vaarassa syrjäytyä. Korona on lisännyt entisestään osattomuutta ja tämän lisäksi nuorista on myös tehty tartuntojen syntipukkeja. Ne nuoret, joilla oli ennestään haasteita mielenterveyden kanssa, voivat nyt entistä huonommin. Näköalattomuus uhkaa myös niitä nuoria, jotka ovat pärjänneet muuten ihan hyvin. Mitä minulle tapahtuu, mitä opinnoilleni ja kaverisuhteilleni tapahtuu? 

”On paljon helpompi rakentaa hyvinvoivia lapsia ja nuoria kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.”

Nuorta pitäisi tukea moniammatillisena yhteistyönä kokonaisvaltaisesti. Tätä haastaa muun muassa pirstaleinen tukipalveluiden kenttä ja kontaktihenkilöiden vaihtuvuus. ”On todella iso merkitys sillä, kuinka nuori eri palveluissa kohdataan. Luottamus, läsnäolo, kuunteleminen sekä arvostava, positiivinen ja kannustava työote ovat avaintekijöitä onnistuneeseen kohtaamiseen”, sanoo tässä numerossa toisaalla haastattelemamme Kaija Appelqvist-Schmidlechner THL:n yhdenvertaisuusyksiköstä.

Koulupudokkuuden ehkäisemiseksi hän nostaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiselle annetun ajan merkityksen. Kaikista on löydettävissä voimaa, kunhan joku välittää kaivaa. Peräänkuulutan ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä, osallistamista ja positiivisen palautteen merkitystä. Frederick Douglasin sanoja lainaten, on paljon helpompi rakentaa hyvinvoivia lapsia ja nuoria kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.

Freestyle-lehden tilaajamaksuilla mahdollistetaan kouluilla valtakunnallisesti tehtävää eettistä päihdekasvatustyötä, joka täyttää ehkäisevälle päihdetyölle asetetut laatukriteerit. Freestyle-lehteä julkaisee FS-Kustannus Oy, joka on yhteiskunnallista työtä tekevä yksityinen sosiaalinen yritys. Toiminnan tavoitteena on herättää keskustelua päihteistä ja edistää terveellisiä elintapoja sekä päihteidenkäyttäjien tasavertaisia oikeuksia ja kunnioittavaa kohtaamista. 

Freestylelehti on muuttunut siis ulkoasultaan, mutta on edelleen ehkäisevän päihdetyön ja elämänsuojelun lifestyle-verkkojulkaisu, joka käsittelee raikkaasti alan ajankohtaisia ilmiöitä ja pureutuu klassikkoaiheisiin uusista näkökulmista. Lehti haastaa pohtimaan etenkin päihdekysymyksiä kriittisesti ja eettisesti tarjoten inhimillisiä kokemustarinoita sekä luotettavaa asiantuntijatietoa. Nuorille suunnattua sisältöä löytyy vakavista teemoista viihteeseen, mutta erityisesti lehti tarjoaa työvälineitä vanhemmille, opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille.

Kiitos, että pysyt matkassamme nuorten tueksi! 

Mirkka Torikka
mirkka@freestylelehti.fi
Päätoimittaja 

Mirkka Torikka on Freestyle-lehden päätoimittaja.

Tykkäsitkö lukemastasi? Tilaa Freestyle-lehti ja lue lisää mielenkiintoisia juttuja! Tuet samalla ehkäisevää päihdetyötä nuorisolle. 

Jaa artikkeli:
Jaa artikkeli:
Lue seuraavaksi: