Janne Paananen, YAD: ry:n toiminnanjohtaja:

Kannabiksen käytön haittojen vähentäminen lähtee niiden tunnistamisesta

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten kuluessa. Arvioidaan, että 2000-luvulla syntyneistä lähes puolet tulee kokeilemaan kannabista elämänsä aikana. Myös suhtautuminen kannabiksen käytön riskeihin on muuttunut. Yhä useampi arvioi käytön riskit vähäisiksi.

Lisääntynyt käyttö tarkoittaa, että yhä useammalle tulee kannabiksen käytöstä myös haittoja. Osa jatkaa kokeiluista pidemmälle, pieni osa aina addiktioon asti. Suurimmalla osalla haitat ovat kuitenkin addiktiota vähäisemmät. Päihdepalveluissamme on vähänlaisesti tarjolla apua niille, jotka kokevat omassa kannabiksen käytössään haittavaikutuksia, mutta ei kuitenkaan niin vakavia, että tuntuisi mielekkäältä hakeutua päihdehoidon piiriin. Moni heistä ei myöskään koe tarvetta lopettaa käyttöä kokonaan tai ainakaan lähitulevaisuudessa. He kenties ajattelevat olevansa kannabiksen satunnais- tai kohtuukäyttäjiä.

Lajikkeella on väliä. Miedomman THC-pitoisuuden sisältävä kannabis ei ole niin päihdyttävää kuin korkean pitoisuuden sisältämä.

Kohtuukäyttökään ei ole tyystin haitatonta. Haittavaikutusten vähentäminen voi vaikuttaa elämänlaatuun, estää isompien ongelmien syntymistä ja joissain tapauksissa myös motivoida lopettamaan kokonaan. Siksi on oleellista keskustella kannabista käyttävien ihmisten kanssa myös käyttöön liittyvien riskien hallitsemisesta ja haittojen vähentämisestä.

Tässä seitsemän konkreettista tekoa kannabiksen käyttöön liittyvien riskien vähentämiseen.

Aloitusikä. Myöhempi on parempi. Jätä kannabiskokeilut ainakin aikuisikään, koska etenkin nuorena aloitettu, säännöllinen ja jatkuva käyttö vaikuttaa aivojen kehitykseen.

Lajikkeella on väliä. Miedomman THC-pitoisuuden sisältävä kannabis ei ole niin päihdyttävää kuin korkean pitoisuuden sisältämä. Kiinnitä huomiota myös THC:n ja CBD:n suhteeseen. THC:n vaikutus on päihdyttävä ja CBD:n enemmän rauhoittava.

Älä aja. Kannabiksen vaikutuksen kesto on yksilöllistä ja riippuu käytetyn kannabiksen voimakkuudesta ja käyttötavastakin. Älä nouse rattiin ainakaan kuuteen tuntiin kannabiksen käyttämisestä.

Perhetekijät. Jos perheessäsi on mielenterveys- tai päihdeongelmia niin tiedosta, että ne lisäävät kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittavaikutusten mahdollisuutta kohdallasi.

Käyttötavat. Vältä kannabiksen polttamista. Vaporisoimalla välttää monia polttamiseen liittyviä haittoja. Syömällä ja juomalla kannabiksen vaikutukset alkavat viiveellä, joten malta odottaa ennen kuin annostelet lisää.

Vältä synteettisiä kannabistuotteita. Synteettiset kannabistuotteet ovat yleensä vahvempia kuin kasvatetun kannabiksen ja niiden käyttöön liittyy huomattavasti enemmän riskejä.

Tunnista ja tunnusta haitat omalla kohdallasi. Haitoilla tarkoitetaan yksilön kohdalla toteutuneita riskejä. Ne ovat aina henkilökohtaisia ja ihmiset kokevat ne eri tavoin. Pohdi, miten voit vaikuttaa haittoihin.

Viime kädessä kannabista käyttävä ihminen kantaa ja kokee itse mahdollisten haittojen seuraukset.

Freestylelehti kysyi kannabista käyttäviltä nuorilta itseltään, miten he kokevat kannabiksen plussat ja miinukset: 

HYVÄT                     

 • tuoksuu hyvältä
 • ruoka on hyvää
 • musiikki on hyvää
 • ei fyysisiä vieroitusoireita
 • lievittää ahdistusta
 • monia muita tapoja käyttää kuin polttaminen
 • et voi yliannostaa
 • luonnosta
 • auttaa krooniseen kipuun
 • auttaa unen saamiseen

HUONOT

 • psykoosi 
 • skitsofrenia
 • riippuvuus
 • syö paljon rahaa
 • laitonta
 • voi johtaa pahempiin päihteisiin
 • vahingoittaa keuhkoja jos polttaa
 • vaikutus kestää vähän aikaa
 • vaikuttaa muistiin
 • jotkut voivat ahdistua ja saada paniikkikohtauksia

Nuoria haastatteli Freestylelehden kesätyöntekijä Vilho Torikka

Inhimillisestä näkökulmasta ajatellen on tärkeää, että kannabista käyttävien ihmisten on mahdollista saada monipuolista apua kannabiksen käyttöön liittyviin ongelmiin. Tämä voi olla riskeistä tiedottamista, oman tilanteen kartoittamista ja seuraamista. Kartoitukseen ja seurantaan on olemassa erilaisia oma-apuvälineitä, esimerkkejä kannabiksen käyttöpäiväkirja, fiilispäiväkirja tai työkalut, jotka auttavat pohtimaan kannabiksen käytön hyviä ja huonoja puolia omalla kohdalla.

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
YAD Youth Against Drugs ry
https://yad.fi

Kannabista käyttävät nuoret ovat usein palvelujärjestelmän väliinputoajia. Osa kokee päihdepalveluiden tarjoamat keinot turhan järeinä, eikä siksi hakeudu niihin. Myös kannabiksen kohdalla tarvitaan kevyempiä haittoja vähentäviä työkaluja ja keinoja.

Kannabis.eu on esimerkki verkossa toimivasta oma-apupalvelusta, joka tarjoaa anonyymin, matalan kynnyksen vaihtoehdon tilanteissa, joissa fyysisen avun piiriin pääsy tai hakeutuminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Hamppupelto on esimerkki siitä, kuinka vastaavaa työtä voi tehdä kasvotusten. Hamppupellossa kasvatetaan kannabista käyttävien hyvinvointia.

Jos perheessäsi on mielenterveys- tai päihdeongelmia niin tiedosta, että ne lisäävät kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittavaikutusten mahdollisuutta kohdallasi.

Tykkäsitkö lukemastasi? Tilaa Freestyle-lehti ja lue lisää mielenkiintoisia juttuja! Tuet samalla ehkäisevää päihdetyötä nuorisolle. 

Jaa artikkeli:
Jaa artikkeli:
Lue seuraavaksi: