Monelle nuorelle seksi on kauppatavaraa

Opiskelijoita houkutellaan sokerideittailun pariin kauniilla korulauseilla ja jo yläkouluikäiset vaihtavat seksiä tavaraan ja rahaan. Nuorisotyön ammattilaiset kaipaavat lisää yhteiskunnallista keskustelua sokerideittailun ja vastikkeellisen seksin vaaroista.
Lukuaika: 4 min

Sokerideittailusta ja vastikkeellisesta seksistä on tullut nuorten parissa ilmiöitä. Lähes jokainen tuntee jonkun, joka on ainakin kokeillut niitä. Viime vuosina on kohistu erityisesti sokerideittailusta. Sen yleistyminen näkyy myös Oulun Tyttöjen Talon työntekijöiden vastaanotoilla. Tyttöjen Talon toiminta on osa Vuolle setlementin erityisnuorisotyötä. 

”Se on selvästi laajempaa, kuin mitä aikuiset ajattelevat”, tiivistää talon seksuaalineuvoja ​ja seksuaaliväkivaltatyöntekijä Mervi Koskela.

Ulkomailta Suomeen rantautunut sokerideittailu alkoi Koskelan mukaan näkyä nuorisotyössä vajaa pari vuotta sitten. Vaikka termi on uusi, toiminta on ikivanhaa.

Sokerideittailulla tarkoitetaan toimintaa, jossa yksi myy seuraa ja toinen ostaa sitä. Osapuolet kohtaavat toisensa esimerkiksi sokerideittailuun keskittyneillä verkkosivustoilla tai sosiaalisessa mediassa. Järjestelyn tarkemmasta sisällöstä ja korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti. 

Niin kutsuttu sugar daddy tai sugar mama voi maksaa sokeritytölle- tai pojalle esimerkiksi kertakorvauksen, kuukausittaista palkkiota tai kustantaa seuralaiselleen matkoja, kulutustuotteita tai asunnon vuokraa. 

Makean nimen alla piileskelee usein kitkerä todellisuus. Vaikka sokerideittailu ei sisällä automaattisesti seksiä, esimerkiksi viime syksynä julkaistua Yleisradion MOT -dokumenttia tehtäessä huomattiin, että sokerideittailun varjolla käydään myös avointa seksikauppaa. 

”Sokerideittailun ja prostituution raja on häilyvä”, vahvistaa myös ​yksi Tyttöjen Talon ​ohjaajista ja seksuaalineuvojista Sohvi Koivu-Remes.

Tyttöjen Talon Sohvi Koivu-Remes ja  Mervi Koskela.

Aikuiset tekevät tarjouksia kaikkialla

Sokerityttöinä ja -poikina toimii pääasiassa 18-25 -vuotiaita nuoria aikuisia. Osa on aloittanut deittailun jo alaikäisenä valehtelemalla ikänsä, vaikka seksuaalipalveluiden ostaminen alle 18-vuotiaalta on aina rangaistava rikos.

Sugar daddyina ja mamoina on selvästi vanhempia, yleensä 30-60-vuotiaita miehiä ja naisia. 

”Vaikea nähdä, miten suhde voisi olla tasa-arvoinen, jos puhutaan 18-vuotiaasta nuoresta ja vaikkapa 30-40 -vuotiaasta aikuisesta. Kyllä siinä on aina tietynlainen valta-asetelma mukana”, Koskela sanoo päätään pudistellen. 

Koskelan ja Koivu-Remeksen kokemuksen mukaan sokerideittailu vaikuttaa olevan kuitenkin edelleen harvinaisempaa kuin vastikkeellinen seksi. Siinä missä sokerideittailu on ilmiönä varsin uusi, on vastikkeellista seksiä harrastettu iät ja ajat. 

”Osa nuorista saa aikuisilta tarjouksia jatkuvasti, ihan kaupungilla liikkuessaankin.”

”Periaatteessa kyse on kuitenkin samasta asiasta”, Koskela sanoo. 

Vastikkeellisella seksillä viitataan tilanteeseen, jossa seksiä vaihdetaan esimerkiksi tavaroihin tai rahaan. Varsinkin alaikäisten kohdalla onkin useammin kyse vastikkeellisuudesta, kuin varsinaisesta sokerideittailusta. Koskela kuitenkin huomauttaa, ettei nuorilla itsellään ole tapahtumalle välttämättä mitään kuvaavaa sanaa. 

Vaikka osa nuorista vaihtaakin vartalonsa haluamiinsa hyödykkeisiin toistuvasti, varsinkaan alaikäiset eivät aina toimi suunnitellusti tai pyydä seksistä rahaa. 

”Voi olla esimerkiksi niin, että nuori on käyttänyt päihteitä ja ajattelee, ettei voi mennä kotiin. Silloin hän saattaa yöpyä jossain muualla, ja vaikkei sitä välttämättä sanota ääneen, yöpaikan tarjoaja haluaa vastineeksi seksiä. Nuori ei välttämättä pysty kieltäytymään koska kokee, että tätä häneltä odotetaan tai hän ajattelee jo lupautuneensa seksiin lähtiessään aikuisen mukaan”, Koskela kertoo. 

Sokerideittailu on tuonut vanhan ilmiön kauppakeskusten nurkista ja öisiltä kaduilta kirkkaaseen päivänvaloon. Seuraa etsivälle netti on kuin karkkikauppa. Kuka tahansa voi kirjautua sisään palveluihin ja alkaa viestitellä toisten käyttäjien kanssa. 

Tyttöjen talolla on havaittu että nekin nuoret, jotka eivät ole rekisteröityneet deittailusivustoille saavat aikuisilta ehdottelu- ja tarjousviestejä sosiaalisessa mediassa. Tyypillisiä kanavia ovat esimerkiksi Instagram ja Tinder.  

”Osa nuorista saa aikuisilta tarjouksia jatkuvasti, ihan kaupungilla liikkuessaankin”, Koskela sanoo. 

Viktor Forgacs / Unsplash

Vaarantaa kehityksen

Nuoret, jotka kokevat vastikkeellisuuden itselleen toimivaksi, eivät hakeudu avun piiriin. Siksikin ne vähät kokemustarinat, joita sokerideittailusta ja vastikkeellisesta seksistä on saatu ovat olleet pääosin negatiivisia.  

Tuotteistettu ihmissuhde on kuitenkin aina riski nuoren ihmisen kehitykselle. Mitä herkemmässä iässä nuori on, sen suurempia ovat myös seuraukset. 

”Jos nuorella ei ole aiempia kokemuksia parisuhteista, voi olla ettei hän erota järjestelyä rakkaudesta. Seuraansa myyvä nuori voi ajatella, että kyseessä on ihan tavallinen parisuhde ja kokea itsensä tasavertaiseksi kumppaniksi vain, koska molemmat hyötyvät järjestelystä. Kun ihmissuhteen malli vääristyy näin, sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia myöhempiin luottamussuhteisiin”, Koivu-Remes sanoo.

Läheisille valehtelu ja omien tekemisten peitteleminen on henkisesti kuormittavaa. Lisäksi nuoret ovat vaarassa joutua väkivallan, ryöstöjen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi ja he ovat alttiita seksuaaliterveyteen liittyville ongelmille, kuten seksitaudeille. 

”Jos nuoren omat rajat ylitetään piittaamatta siitä, haluaako nuori sitä itse, hänelle voi tulla samankaltaisia oireita kuin seksuaaliväkivaltaa kokeneille. Se voi olla jopa trauman kaltainen kokemus”, Koskela sanoo. 

Rakkautta, rahaa ja traumoja

Jos seuraukset ovat usein niin ikäviä, miksi toiminta on niin yleistä? Miksi niin moni nuori on valmis tekemään asioita, joita ei todellisuudessa haluaisi? 

Alaikäiselle nuorelle vastikkeellinen seksi voi olla tapa päästä käsiksi asioihin, joita nuori ei muuten saisi. Seksistä voi saada vastineeksi tavaroita, päihteitä tai suuria rahasummia. Tyypillisin tapa ajautua vastikkeelliseen seksiin on Koskelan ja Koivu-Remeksen arvion mukaan kuitenkin se, että seksiin suostutaan toivossa, että suhde muuttuisi rakkaussuhteeksi. 

”Nuoret janoavat hyväksyntää ja rakkautta. Omia rajoja on vaikea luoda ja niistä on hankala pitää kiinni, jos ei rakasta itseään”, Koivu-Remes sanoo. 

Sokerideittailuun erikoistuneet sivustot ovat puolestaan täynnä korulauseita. Sokeritytöille ja -pojille luvataan makeaa elämää ja tuhansia seuralaistensa hemmottelusta pitäviä kumppaneita. Sugar daddyja ja sugar mamoja kuvaillaan lempeiksi ja vauraiksi. 

Nuorta voi houkutella lupaus siitä, että koko elämä muuttuu sokerideittailun avulla. Moni kustantaa saamillaan rahoilla opintojaan tai laittaa tienestit merkkilaukkuihin ja muihin ylellisyystuotteisiin. Koskela ja Koivu-Remes kuitenkin muistuttavat, ettei raha selitä kaikkea. 

”Kokemukseni mukaan taustalla on usein jonkinlaista traumataustaa, joka altistaa holtittomalle tai poikkeuksellisen aktiiviselle seksielämälle, jonka kautta sitten päädytään jonkinlaiseen vastikkeellisuuteen”, Koskela kertoo. 

Koska vastikkeellisuuden eri muodot ovat niin lähellä toisiaan, voi yksi johtaa helposti toiseen. Osalle nuorista vastikkeellinen seksi toimii tienä järjestelmällisempään sokerideittailuun, ja se taas ponnahduslautana prostituutioon. 

”Jos emme puhu asiasta, nuoret eivät tunnista ilmiötä eivätkä tiedä mistä saisivat apua. He eivät aina edes ymmärrä, että heistä tuntuu pahalta sen takia, mitä on tapahtunut”

Muutos lähtee aikuisista

Vastikkeellinenkin seksi on laillista, kunhan molemmat osapuolet ovat täysi-ikäisiä. Siksi viranomaiset eivät ole toistaiseksi puuttuneet sokerideittailuun, vaikka sen ongelmat ovat hyvin tiedossa.

Koskela ja Koivu-Remes painottavat, että muutoksen täytyy lähteä aikuisista. On aikuisten vastuulla lopettaa seksuaalisten tarjousten tekeminen nuorille.

”Ei missään asiassa ole tarjontaa, jos sille ei ole kysyntää”, Koivu-Remes sanoo. 

Koskela ja Koivu-Remes uskovat, että esimerkiksi suostumuksen tuominen lainsäädäntöön eli raiskauksen määritelmän muuttaminen suostumuksen puutteeksi olisi merkittävä kehitysaskel myös siinä, miten sokerideittailuun ja vastikkeelliseen seksiin suhtaudutaan. 

Nuoria suojelevaa lainsäädäntöä odotellessa Koskela ja Koivu-Remes korostavat yhteiskunnallisen keskustelun tärkeyttä. Vaikeneminen pahentaa niiden nuorten tilannetta, jotka kärsivät tapahtuneesta. 

”Jos emme puhu asiasta, nuoret eivät tunnista ilmiötä eivätkä tiedä mistä saisivat apua. He eivät aina edes ymmärrä, että heistä tuntuu pahalta sen takia, mitä on tapahtunut”, Koskela sanoo. 

Kun nuori tuo esimerkiksi Tyttöjen Talolla esiin, että hänellä on kokemuksia vastikkeellisesta seksistä tai sokerideittailusta, hän tarvitsee usein samankaltaista apua kuin seksuaaliväkivallan uhri. 

”Nuoren kanssa puhutaan siitä, mikä on normaalia, millainen on hyvä ihmissuhde ja mikä on toiselta sallittavaa käytöstä. Lisäksi tarjotaan tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. Usein keskustellaan myös sokerideittailun todellisuudesta, sillä monilla on yhä epärealistiset odotukset sugar daddyja kohtaan” Koskela kertoo.

Lisäksi nuorille on tärkeä kertoa, etteivät he ole syyllistyneet mihinkään. 

”Sanotaan ääneen se, ettei nuorten tarvitse kokea tapahtuneesta häpeää tai syytellä itseään. Tapahtuneen ei tarvitse määritellä koko loppuelämää”, Koivu-Remes painottaa. 

Lähteet:

Yle MOT 21.11.2018 Seksikauppaa sokerilla – Tältä näyttää Suomessa yleistyvä sokerideittailu: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/21/sokerideittailussa-seksia-saattavat-myyda-alaikaiset-talta-nayttaa

Tykkäsitkö lukemastasi? Tilaa Freestyle-lehti ja lue lisää mielenkiintoisia juttuja! Tuet samalla ehkäisevää päihdetyötä nuorisolle. 

Jaa artikkeli:
Jaa artikkeli:
Lue seuraavaksi: