Pääkirjoitus

Tyyntä myrskyn edellä?

Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta eteni eduskunnan käsittelyyn viime vuonna kovan melun jälkeen – ja sen jälkeen onkin ollut hiljaista. Kuulluksi tulemisen kokemus tyydytti kansalaiset hetkeksi. Aloite saa asiallisen käsittelyn valiokunnassa asiantuntijakuulemisineen, mutta läpi se tuskin menee yksinkertaisesti siksi, että yhteiskuntamme ei ole siihen valmis. Mutta lisää asiallista keskustelua päihdekysymyksistä ja uutta päihdestrategiaa tarvitaan. Sosiaalinen polarisaatio haastaa hyvinvointivaltiotamme ja nuorten huumekuolemien raju kasvu kertoo karua faktaa siitä, että jonkun asian on muututtava.

Kannabiskeskustelu on pitkään kulminoitunut 1. käytön rangaistavuuteen seurauksineen ja 2. vertauksiin alkoholin kanssa. 

Lähtökohtaisesti riippuvuudesta ei tulisi rangaista, eikä kannabiksen juridinen asema saisi hankaloittaa hoitoon hakeutumista. Kannabiksen käytöstä kiinnijäävien rikosoikeudellisten seuraamuksia on kohtuullistettu, mutta tieto huumausaineen käyttörikoksesta säilyy viranomaisten tietojärjestelmässä pitkään ja tulee esiin työnhakutilanteissa monilla aloilla. Seuraamusten avun pyytämisestä ei tulisi olla syrjäytymistä lisääviä.

Ja kyllä, alkoholi on varmasti monellakin mittapuulla kannabista vaarallisempaa, ja alkoholin aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna laittomiin päihteisiin. 

Mutta korvaisiko kannabis todella alkoholin vai olisiko se vain laillinen lisä alkoholin aiheuttamiin haittoihin? Nuorten juominen on vähentynyt, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen mukaan tämä ei suinkaan tarkoita, että oltaisiin siirrytty kannabikseen. ”Niissä porukoissa, joissa juodaan reippaammin, käytetään myös kannabista”, Hakkarainen kertoo lehtemme artikkelissa Nuorten huumekuolemat rajussa kasvussa. (JUTUN LINKKI TÄHÄN) 

Nykyisessä terveystrendissä nuorten tupakointi ja humalahakuinen juominen ovat out of fashion, mutta liberaali suhtautuminen huumeisiin haastaa ehkäisevän työn kenttää. Liberaali suhtautuminen on parhaimmillaan sitä, että nuoret ymmärtävät päihdeilmiötä eri näkökulmista, valitsevat asiallisen tiedon valossa olla käyttämättä, mutta eivät myöskään tuomitse huumeiden käyttäjiä. Enemmistö nuorista voikin hyvin eikä pään sekaisin saaminen ole enää trendikästä ylipäätään millään – mutta sitten on se pieni porukka, joka voi yhä huonommin. 

Puhutaan sosiaalisesta polarisaatiosta, eli hyvinvoinnin jakautumisesta. Elintason myönteinen kehitys ei valitettavasti kosketa kaikkia, vaan väestöryhmien hyvinvointi- ja sosiaaliset erot ovat kasvaneet, joiden seurauksina myös mielenterveyden ongelmat ja päihteiden käyttö. Polarisaatiota tapahtuu myös nuorten yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, josta lisää tämän lehden jutussa ALL YOUTH tutkii nuorten yhteiskunnallista osallistumista – Kiusaaminen luo jo haasteita demokratiakehitykselle. 

Yleisimpänä laittomana päihteenä kannabis on avainasemassa puhuttaessa päihdekäytön ehkäisystä. On hyvä, että demoninen kärki kannabiskeskustelusta on hävinnyt, mutta välillä tuntuu, että samalla mentiin överiksi toisesta päästä. Kannabiksen riskejä ja haittoja pidetään todellisuutta lievempinä tai niitä ei tunnuta tiedostettavan lainkaan. Moni haluaa ajatella kyseessä olevan terveellisen luonnontuotteen, ja kannabiksen negatiiviset vaikutukset kehitykseen ja aivoihin sivuutetaan täysin. 

On vaikea muodostaa yksiselitteistä mielipidettä siitä, millainen juridinen asema kannabiksella tulisi kulttuurissamme olla, jotta yksilölliset ja yhteiskunnalliset haitat jäisivät minimiin. Vapaa saatavuus lisännee käyttöä ja näin ollen päihdehaittoja. Vaikka toisille kannabis on harmiton nautintoaine niin toisilla sen käyttö johtaa terveyshaittoihin, etenkin muun päihteidenkäytön ohella. 

Huumehoidon puolella kannabis harvoin näkyy ensisijaisena hoitoon hakeutumisen syynä, mutta oheispäihteenä sen rooli on merkittävä. Hakeuduttaisiinko hoitoon helpommin ilman pelkoa leimautumisesta rikolliseksi? Ja mitä jos hakeuduttaisiin, niin olisiko meillä resursseja vastata tähän tarpeeseen? 

Päihteiden käyttäjillä on kova tarve korostaa omaa itsemääräämisoikeuttaan, mikä on suututtavan lyhytnäköistä. Olen aina turhautunut termistä viihdekäyttö. Jos sen voisi valita, niin miksi meillä sitten on ongelmakäyttäjiä? Kuka valitsee ongelmakäytön? Porttiteoria ei ole todellakaan aukoton, mutta tuskin kukaan valitsee piikittää heroiinia suoneen vain viihteeksi viikonloppuisin. Jostain muusta se lähtee. 

”Hyvinvointivaltion perusta on kyky ymmärtää, että me kaikki emme kuluttajina ole samanlaisia”, muistuttaa lehdessämme haastateltu EHYT ry:n kannabisasiantuntija Kim Kannussaari. Tulee osata erottaa oma kokemus laajemmista vaikutuksista. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tulisi pohjautua aina lapsivaikutusten arviointiin, vaikka se voi tarkoittaa myös sellaisia keinoja, jotka eivät ole kaikkien aikuisten mieleen. 

Kannabiskeskusteluun kaivataankin yhä lisää avoimuutta ja asiallisia argumentteja, jossa etusijalle asetetaan kansalaisten hyvinvointi sekä ihmisoikeudet. Vastuullisessa humaanissa päihdepolitiikassa päihteiden käyttöä tulee säännellä meidän kaikkien parhaaksi – myös päihteiden käyttäjien parhaaksi. Tuoreissa keskustelussa ovat esiin nousseet valvotut huumeiden käyttötilat, joilla voidaan ohjata ja auttaa käyttäjiä päihdepalveluiden piiriin sekä vähentää huumekuolemia.

Onnistunut päihdehaittojen vähentäminen on rehellisen päihdekasvatuksen, humaanin kohtaavan ja korjaavan työn sekä kohtuullisen sääntelyn kompromissi. Ehkäisevä työ uskoo lain rajoituksia enemmän varhaiseen puuttumiseen, osaavaan hoitoonohjaukseen ja monipuoliseen päihdehoitoon, mitkä nousevat avainasemaan myös laajemmassa syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Sinun avullasi Freestyle-kampanjamme kantaa oman kortensa kekoon tässä tavoitteessa!

Kiitos, että olet mahdollistamassa kouluille ilmaisen päihdekasvatuksemme tilaamalla verkkolehteämme!

Mirkka Torikka
Päätoimittaja
mirkka@freestylelehti.fi

Mirkka Torikka on Freestyle-lehden päätoimittaja.

Tykkäsitkö lukemastasi? Tilaa Freestyle-lehti ja lue lisää mielenkiintoisia juttuja! Tuet samalla ehkäisevää päihdetyötä nuorisolle. 

Jaa artikkeli:
Jaa artikkeli:
Lue seuraavaksi: