Valvotuista käyttötiloista apua nuorten huumekuolemien ehkäisyyn?

Useat asiantuntijat ja eri alojen ammattilaiset ovat viime aikoina puhuneet valvottujen käyttötilojen kokeilemisen puolesta. Valtakunnan politiikassa tavoite ei ole kuitenkaan toistaiseksi edennyt.
Lukuaika: 3 min

Tukea, turvaa, terveyttä -kampanja kerää nimiä kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on mahdollistaa huumeiden valvotut käyttötilat myös Suomessa. 

Erilaisia valvottuja käyttötiloja on ollut Euroopassa 1980-luvulta saakka. Maailmanlaajuisesti niitä on jo noin 100, mutta Suomen nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista edes tilojen kokeilemista. 

Helsingin kaupunki esitti jo kolme vuotta sitten valtioneuvostolle käyttöhuonekokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. Tiettävästi myös Turun kaupunginvaltuusto tulee käsittelemään lainsäädäntöaloitteen tekemistä syksyllä 2022.

Valtakunnan politiikassa asia ei ole kuitenkaan edennyt. Valvotut käyttötilat eivät ole olleet mukana hallitusohjelmassa.

Laaja joukko asiantuntijoita on kuitenkin puoltanut käyttötiloja jo pitkään.

”Käyttötilat ovat mukana myös THL:n alkuvuodesta 2022 julkaisemassa Suomen mallissa, joka tähtää huumekuolemien ehkäisemiseen. Käyttötilojen kokeilu on siinä yksi seitsemästä tärkeästä kehittämiskohteesta, kun pyritään vähentämään huumekuolemia Suomessa”, kertoo Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Sanna Kailanto

”Kaikki keinot tulisi ottaa käyttöön”

Kailanto tiivistää valvottujen tilojen hyödyt muutamaan kohtaan.

Nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet ja valvotut tilat voisivat osaltaan ehkäistä nuorten huumekuolemia. 

”Huumekuolemat ovat Suomessa kasvaneet tasaisesti, mutta suhteellisesti suurinta se on ollut nuorilla, alle 25-vuotiailla. Muualla Euroopassa kuolemien kasvu on ollut suurinta yli 40-vuotiailla. Emme voi ummistaa silmiämme siltä, että tilanne on huono. Kaikki mahdolliset keinot tilanteen parantamiseksi tulisi ottaa käyttöön”, Kailanto painottaa. 

Lisäksi valvottu käyttötila olisi tärkeä matalan kynnyksen palvelumuoto huumeita ongelmallisesti pitkään käyttäneille henkilöille.

”Käyttötilakokeilulla olisi suuri symbolinen ja eettinen arvo. Se viestittäisi, että myös päihderiippuvuuteen sairastuneilla ihmisillä on oikeus tarvitsemaansa hoitoon, tukeen ja palveluihin”, Kailanto linjaa. 

”Tuntuu, että mikä tahansa huumeisiin liittyvä on poliitikoille niin arka aihe, etteivät he halua tarttua siihen. Ehkä siinä on pelkoa siitä, mitä äänestäjät ajattelevat”

”Lähes poikkeuksetta tulokset tukevat huumeiden käyttötilojen perustamista. Hyvin suunniteltuna ja yhteistyössä toteutettuna ongelmilta voidaan välttyä.”

Enemmän tietoa, vähemmän kuolemia

Valvottu käyttötila huumeita käyttäville -aloite on saanut toukokuun loppuun mennessä reilut 13 000 kannatusilmoitusta. Päästäkseen eduskunnan käsittelyyn aloitteen tulisi saada 50 000 kannatusilmoitusta. Aikaa on elokuun alkuun saakka. 

Huumeiden valvotut käyttötilat voisivat tarjota ratkaisuja ongelmiin, joista keskustellaan julkisuudessa toistuvasti: huumekuolemiin, järjestyshäiriöihin ja käytettyjen ruiskujen löytymiseen julkisista tiloista.

Tästä huolimatta suomalaiset eivät ole varsinaisesti rynnänneet allekirjoittamaan käyttötilakokeilua ajavaa kansalaisaloitetta.  Miksi?

”Ehkä tässä on ennen kaikkea kysymys siitä, että osa ihmisistä pelkää ja osalla ei ole riittävästi tietoa”, Kailanto arvioi. 

Tyypillisiä huolenaiheita käyttötiloihin liittyen ovat esimerkiksi se, että ne lisäisivät lähiympäristössään järjestyshäiriöitä ja rikollisuutta, heikentäisivät alueen asuntojen arvoa tai normalisoisivat huumeita nuorison silmissä. 

”Lähes poikkeuksetta tulokset tukevat huumeiden käyttötilojen perustamista. Hyvin suunniteltuna ja yhteistyössä toteutettuna ongelmilta voidaan välttyä.”

Myös puhtaita pistovälineitä on pidetty riskinä

Tieto ja avoin keskustelu voisi vähentää pelkoja ja niistä johtuvaa vastustusta. 

Esimerkiksi nuorille tilat tuskin näyttäytyvät kovinkaan houkuttelevina paikkoina mennä kokeilemaan huumeita ensimmäistä kertaa. Käyttötilat kun on kohdennettu vain täysi-ikäisille, huumeita jo pitkään ongelmallisesti käyttäville, ja tiloissa on aina henkilökuntaa ja terveysneuvontaa. 

Ensimmäiset käyttötilat perustettaisiin luultavasti jo olemassa olevien matalan kynnyksen terveysneuvontapisteiden yhteyteen. 

”Huumeita ongelmallisesti käyttävillä ihmisillä vaihtoehdot voivat olla käytännössä julkinen vessa tai puhdas käyttötila. Heillä on siis aivan erilainen motivaatio tähän palveluun.

Kailanto vertaa käyttötiloja kohtaan koettua vastustusta 1990-luvun keskusteluun puhtaista pistovälineistä. 

”Puhtaiden ruiskujen jakamista huumeita käyttäville ihmisille vastustettiin silloin osin samoilla argumenteilla kuin käyttötiloja tänä päivänä. Väitettiin esimerkiksi, että joku voisi käyttää puhtaita välineitä väkivallantekoihin tai että ruiskujen jakaminen normalisoi huumeet lasten silmissä”, hän kertoo. 

Mutta sitten tuli HIV. Puhtaiden pistovälineiden jakelu aloitettiin monin paikoin nopeallakin aikataululla, eikä mitään kamalaa kuitenkaan tapahtunut. Päinvastoin.

”Laaja-alaista HIV-epidemiaa ei Suomeen koskaan tullut. Nykyään jaetaan jo noin 7–8 miljoonaa puhdasta neulaa ja ruiskua vuodessa, ja ainakaan minulla ei ole tiedossa, että niitä olisi koskaan käytetty väkivallantekoihin”, Kailanto huomauttaa. 

”Merkittävä viesti siitä, että asia on tärkeä”

Tällä hetkellä keskustelua hallitsee alkoholipolitiikka. Hyvin harva poliitikko on ilmaissut julkisesti kannattavansa käyttötilakokeilua, tai puhuu huumeista muutenkaan mitään. 

”Tuntuu, että mikä tahansa huumeisiin liittyvä on poliitikoille niin arka aihe, etteivät he halua tarttua siihen. Ehkä siinä on pelkoa siitä, mitä äänestäjät ajattelevat”, Kailanto pohtii.

Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että käyttötilakokeilu olisi ehdottomasti tarpeellinen. 

”Meidän pitäisi kuunnella päihteiden käyttäjiä itseään ja tarjota heille sellaisia palveluita, joita he käyttävät. Ja koska maailmalla käyttötiloista on hyviä kokemuksia, THL ja Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR) suosittelevat, että meillä olisi edes mahdollisuus kokeilla niitä myös Suomessa.”

Vaikka matkaa 50 000 kannatusilmoitukseen on tätä juttua kirjoitettaessa vielä reilusti, erillislakia kannattavien keskuudessa toivoa ei ole suinkaan menetetty. Ääniä kertyy jatkuvasti, tasaisena virtana.

Lisäksi monet menestyneet kansalaisaloitteet ovat saaneet tarvittavan allekirjoitusmäärän kasaan aivan kampanjan viime metreillä, hurjalla loppukirillä.

”Käyttöhuoneet eivät tietenkään ratkaise kaikkia huumeiden käyttöön liittyviä ongelmia, mutta ne olisivat merkittävä lisä matalan kynnyksen palveluihin sekä tärkeä viesti siitä, että myös huumeita käyttävät ihmiset ovat tärkeitä”, Kailanto tiivistää.

Lisätietoja kansalaisaloitteesta: 

Tukea, turvaa, terveyttä – Instagram

Kansalaisaloite.fi

Tykkäsitkö lukemastasi? Tilaa Freestyle-lehti ja lue lisää mielenkiintoisia juttuja! Tuet samalla ehkäisevää päihdetyötä nuorisolle. 

Jaa artikkeli:
Jaa artikkeli:
Lue seuraavaksi: