Päihteettömien elämäntaitojen vahvistamista ja päihdeasenteisiin vaikuttamista

#DRUG #FREE #STYLE

Freestyle-päihdekasvatus-kampanja on yksityinen yhteiskunnallista työtä tekevä yritys, joka tarjoaa kouluille ilmaista päihdekasvatusta. FS-Kustannus Oy julkaisee ja myy kampanjan omaa Freestyle-verkkolehteä, jonka tuotoilla rahoitetaan päihdealan ammattilaisten vetämät valtakunnalliset kouluvierailut. Freestyle-verkkolehti on elämänsuojelun lifestyle-lehti, joka käsittelee raikkaasti ajankohtaisia ilmiöitä ja klassikkoaiheita uusista näkökulmista. Lehti haastaa pohtimaan asioita kriittisesti ja eettisesti tarjoten inhimillisiä tarinoita läheltä ja kaukaa.

Kyseinen toimintakonsepti on syntynyt tarpeeseen jo vuonna 2001. Sittemmin yhteiskunnallisen yrittämisen työmuoto on hitaasti vakiinnuttanut paikkaansa muuttuvan monimuotoisen ehkäisevän kentän yhtenä luotettavana palveluntarjoana.  Uuden laaja-alaisen opetussuunnitelman myötä oppimisympäristöt ovat monipuolistuneet ja yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastuttaa oppimista. Kysyntä on siis kovaa ja tarve koulujen ulkopuoliselle päihdekasvatukselle todellinen. Laadukkaan valtakunnallisen päihdekasvatuksen toteuttaminen majoitus-ja matkakuluineen ei kuitenkaan ole meille ilmaista. Siksi tarvitsemme Sinua!

Laatukriteerit kunniaan! 

Tärkeimpiä eettisen ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä ovat luotettavan ja uskottavan tiedon lisäksi kiihkottomuus ja vuorovaikutuksellisuus. Se puhuu myös käyttäjien humaanin kohtelun puolesta sekä huolehtii siitä, ettei heitä leimata. Päihteistä annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa ja asiallisesti esitettyä – sen tulee kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta, eikä sen tule manipuloida. Päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan sekä niiden pohjalta tehdyt tietoiset valinnat.

Kannabiksen osalta nuoret ovat hyvin tietoisia huumeen lääkekäytöstä, mutta sen riskejä ja haittoja pidetään todellisuutta lievempinä tai niitä ei tiedosteta lainkaan. Moni haluaa ajatella kyseessä olevan terveellisen luonnontuotteen, ja vahva näyttö huumeen negatiivisista vaikutuksista nuoren kehitykseen ja aivoihin sivuutetaan täysin. Ristiriitaiset tutkimustulokset kannabiksen terveyshaitoista eivät helpota muodostamaan mielipidettä siitä, millainen juridinen asema kannabiksella pitäisi olla, jotta yksilölliset ja yhteiskunnalliset haitat jäisivät minimiin. Toisille kannabis on harmiton nautintoaine, ja toisilla sen pitkäaikainen käyttö johtaa selviin terveyshaittoihin, etenkin muun päihteidenkäytön ohella. Vapaa saatavuus lisännee käyttöä ja näin ollen päihdehaittoja, mutta kannabiksen juridinen asema ei kuitenkaan saisi hankaloittaa käyttäjien hoitoon hakeutumista.

Päihteillä on myös hetkellisiä hyviä vaikutuksia, eihän niitä muuten käytettäisi. Näiden myönteisten tarinoiden vuoksi kokeileminen houkuttaa nuoria. Jos testi ei sitten vastaakaan ennalta luotuja mielikuvia useammankaan kerran jälkeen, saatetaan toivottua vaikutusta lähteä pahimmillaan hakemaan vahvemmilla aineilla. Nuoret tarvitsevat asiallista tietoa päihteiden käytön riskeistä, joka esitetään heille manipuloimatta.

 

Parasta ehkäisevää päihdetyötä on pyrkiä varustamaan nuoret päihteiden haitoilta suojaavilta elämäntaidoilla. Pienryhmät mahdollistavat vuorovaikutteisen keskustelun paremmin kuin koulujen isot juhlasalit, joten haluamme skipata mikrofonit ja kohdata oppilaat intensiivisesti luokissa.Vanhemmuuden sekä vanhempien ja lasten välisen kommunikaation tukeminen on yksi tärkeä ehkäisevän päihdetyön työmuoto. Järjestämme asiakaslähtöisesti myös vanhempainiltoja sekä koulutuksia esimerkiksi nuorisoalan opiskelijoille ja opettajille. Koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan tilaajan tarpeita.

Tuntien sisältö on suunniteltu pääasissa 5.-9.luokkalaisille. Yhden päivän aikana koululla pystymme käymään läpi kuusi luokkaa. Yhden luokan kanssa aikaa menee 45 min. Voimme viipyä tarvittaessa useampia päiviä, että koko valittu kohderyhmä saadaan käytyä läpi. Koulun ei tarvitse järjestää majoitusta. Koulu voi esittää etukäteen toiveita mihin keskustelussa keskitytään; tupakkaan, nuuskaan, kiusaamiseen, kannabikseen, muihin huumeisiin vai alkoholiin. Ajankohtaiset asiat ovat hyvin erilaisia riippuen luokka-asteesta ja koulun sijannista.

 

Inhimillinen investointi

WHO–Koululaistutkimuksessa nuorten alkoholinkäytössä on ollut havaittavissa monia suotuisia muutoksia, mutta tutkimus antoi myös huolenaiheita. Joka neljäs suomalaisista nuorista on ollut humalassa useita kertoja. Lisäksi viidesosa aloittaa alkoholikäytön ja joka kymmenes humalajuomisen jo 13-vuotiaana tai nuorempana. Tarvitaan siis edelleen toimenpiteitä, että positiivinen suunta saadaan jatkumaan.

”Junnuille pitää tarjota tilaa, tilaisuuksia ja taitoja toimia myös ilman päihteitä samalla tavalla kuin hyvissä bileissä, joissa muuten juotaisiin. Sosiaalisten taitojen opettaminen on tässä arvokasta.” Sosiologi Antti Maunu Freestyle-lehden haastattelussa

Näinä aikoina kun poliittinen paine on vapauttamassa alkoholin saatavuutta, on tärkeämpää enemmän kuin koskaan panostaa kysynnän rajoittamiseen. Korjaavan työn tarpeen kasvua voidaan hillitä vain panostamalla ehkäisevään työhön. Tulee ymmärtää, että ehkäisevä työ on aina investointi. Onnistuessaan se palautuu takaisin euroina ja inhimillisenä hyvänä, kuten opiskelu- ja työkykynä. Koulun ulkopuoliselle päihdekasvatukselle on kova kysyntä ja todellinen tarve. Opettajat ottavat mielellään apua vastaan. Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastuttaa oppimista, ja koetaan tehokkaaksi muun muassa siksi, koska oppilaiden on helpompi avautua päihdeasioista ulkopuoliselle kuin omalle tutulle opettajalle.

 

Sosiaalinen yrittäminen loi uuden kolmannen sektorin

Hyvän tekemisen ja bisneksen epäpyhä liitto aiheuttaa ymmärrettävästi skeptisyyttä etenkin telemarkkinointi-alalla, joka kärsii yleisestä luottamuspulasta. Sosiaalisten yritysten rooli perinteisellä kolmannen sektorin kentällä on muutenkin yhä haastava. Erikoisen työmuodostamme tekee omavaraisuus, sillä perinteisesti ehkäisevä päihdetyö on kuulunut julkisen rahoituksen ja avustusten piiriin. Perinteinen kolmannen sektorin työ perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuudelle ja kansalaisyhteiskunnan aseman vahvistamiselle. On puhuttu uuden kolmannen sektorin synnystä, jonka toiminnan tarkoitus on palvelujen ja tavaroiden tuottaminen ja myyminen sekä työllistäminen. Kolmannen sektorin uusia arvoja ovat muun muassa julkisella sektorilla määriteltyyn palvelun tarpeeseen vastaaminen tehokkaasti, tuottavasti ja työllistävästi.

Omavaraisena toimijana voimme jatkuvan työn tarpeen perustelun päättäjille sijaan keskittyä itse tekemiseen. Me teemme ja myymme tätä verkkolehteä, voidaksemme mahdollistaa kestävän kulurakenteen sekä vastata koulujen tarpeeseen tehokkaasti riippumattomina avustuspäätöksistä ja rahankeräyksistä. Toimintamme on vastikekauppaa, jonka tuotot käytetään yhteiskunnalliseen työhön. Yrityksenä pystymme myös työllistämään nuoria puhelinmyynnissä.

Luottamusta ansaitaan kuvaamalla toiminnan lähtökohdat avoimesti ja pitämällä toiminta läpinäkyvänä. Ihmetellään, kysytään ja opitaan yhdessä! Päihdekeskusteluun kaivataan yhä lisää avoimuutta ja asiallisia argumentteja, jossa etusijalle asetetaan kansalaisten hyvinvointi sekä ihmisoikeudet. Vastuullisessa humaanissa päihdepolitiikassa päihteiden käyttöä tuliee säännellä meidän kaikkien parhaaksi – myös päihteiden käyttäjien parhaaksi. Onnistunut päihdehaittojen vähentäminen on rehellisen päihdekasvatuksen, humaanin kohtaavan ja korjaavan työn sekä kohtuullisen sääntelyn kompromissi. Ehkäisevä työ uskoo lain rajoituksia enemmän varhaiseen puuttumiseen, osaavaan hoitoonohjaukseen ja monipuoliseen päihdehoitoon, mitkä nousevat avainasemaan myös laajemmassa syrjäytymisen ehkäisyssä.

 

Vuorovaikutteisuutta päihdekasvatukseen voidaan lisätä muun muassa menetelmäkorteilla, jotka johdattavat keskusteluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *